Instalacje hydrantowe w systemach przeciwpożarowych.

29.09.2021

Hydranty to podstawowe elementy wodnych systemów ochrony przeciwpożarowej. Stanowią jedną z najpopularniejszych zabezpieczeń w przypadku pożarów. Instalacje hydrantowe można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Z uwagi na fakt, że mogą być one użyte w ramach akcji ratunkowej podczas pożaru, wymagają nie tylko prawidłowego zaprojektowania oraz wykonania, ale również późniejszych przeglądów, konserwacji, pomiarów wydajności itd. Skutki niezgodnego z przepisami wykonania lub zaniechania regularnych kontroli mogą być tragiczne w przypadku konieczności skorzystania z takiej instalacji.

 

 

Funkcje hydrantów w systemach przeciwpożarowych

 

 

Hydranty odgrywają bardzo ważną rolę w systemach przeciwpożarowych. Pozwalają na pobór wody bezpośrednio z sieci wodociągowej, która następnie może być użyta przez straż pożarną do gaszenia pożaru. Woda z hydrantów wydobywa się pod wysokim ciśnieniem, co dodatkowo wpływa na skuteczność prowadzonych akcji strażackich. Oczywiście zastosowanie hydrantów nie byłoby możliwe bez odpowiednich węży hydrantowych.

 

Każdy hydrant stanowiący element instalacji przeciwpożarowej musi spełniać określone wytyczne pod względem wykonanego projektu, jak i późniejszego wykonawstwa. Wszelkie podstawowe parametry hydrauliczne oraz wymagania lokalizacyjne dla określonych typów hydrantów unormowane są m.in. w obowiązujących przepisach prawnych.

 

 

Przegląd i konserwacja hydrantu

 

 

Aby instalacje hydrantowe zapewniały gwarancję niezawodności w strategicznych momentach, należy je okresowo kontrolować. Przynajmniej raz do roku konieczne jest wykonanie przeglądu stanu technicznego, podczas którego badana jest m.in. wydajność oraz ciśnienie w trakcie poboru wody. W tym właśnie zakresie swoje usługi zapewnia nasza firma. Specjalizujemy się w przeglądach, konserwacji, naprawach, pomiarach ciśnienia i wydajności hydrantów, badania węży hydrantowych, oznakowania czy wymiany zaworów. Zapewniamy też kompleksowe doradztwo PPOŻ oraz wsparcie przy opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (BP). Wszystkie pomiary wykonywane są skrupulatnie i precyzyjnie z zastosowaniem skutecznych metod i urządzeń.

Wróć do aktualności

Zapraszamy do kontaktu

PHT SUPON S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE

Adres siedziby głównej

Straszyn 83-010
ul. Spacerowa 1

E-mail glówny

biuro@supon.gda.pl

Pełny kontakt
Social media:

Napisz do nas