Jak kontrolować sprawność techniczną gaśnic?

25.09.2021

Gaśnice to urządzenia, od których w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może zależeć życie i zdrowie wielu osób, a także możliwość ocalenia mienia lub całego budynku albo pojazdu. Bardzo ważne jest więc, by były utrzymywane w dobrym stanie technicznym oraz właściwie konserwowane. Kontrola sprawności technicznej gaśnic powinna być wykonywana zawsze ściśle według zasad określonych przez producenta. Szczegółowa procedura zależy od rodzaju konstrukcji, z jaką mamy do czynienia, m.in. typu środka gaśniczego i metody jego wyzwalania.

 

Przeglądy i konserwacja gaśnic

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gaśnice powinny być poddawane regularnym przeglądom. Muszą one być wykonywane według zaleceń określonych dla każdego typu gaśnicy przez producenta. Przeglądy nie mogą być jednak robione rzadziej niż raz do roku. Informacja o wykonanym przeglądzie znajduje się na specjalnej etykiecie umieszczanej na gaśnicy. W przypadku nowych gaśnic termin jednego roku liczy się od daty produkcji gaśnicy uwidocznionej na zbiorniku. Warto zwrócić szczególną uwagę na tę informację, ponieważ zwykle, zanim gaśnica trafi do odbiorcy, upłynie już jakaś część okresu jej rocznej ważności. W sytuacji, gdy kupujemy gaśnice w wyspecjalizowanym punkcie bardzo często mamy możliwość wykonania przeglądu na miejscu. Nie ma ku temu przeszkód, ponieważ czas wykonywania przeglądu może być skrócony, tzn. nie musimy czekać, aż upłynie pełny rok od poprzedniego przeglądu.

 

Przegląd gaśnicy może być zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywany przez osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz niezbędne wyposażenie. Zakres czynności niezbędnych przy przeglądzie i kontroli gaśnicy jest określany przez producenta w jej dokumentacji lub instrukcji obsługi. W zależności od rodzaju gaśnicy czynności kontrolne obejmują kontrolę stanu środka gaśniczego oraz substancji powodującej jego uwolnienie. Sprawdza się również stan zbiornika, m.in. jego szczelność oraz brak śladów uszkodzeń. Kontroli poddawana jest także armatura – zawory, wskaźniki ciśnienia. Po pomyślnym wykonaniu wszystkich czynności sprawdzających na gaśnicy jest umieszczana kontrolka z datą badania.

 

Gaśnice, w których są zbiorniki ciśnieniowe podlegające UDT, muszą mieć również tzw. legalizację. Zbiorniki gaśnic pianowych albo ze środkiem na bazie wody z wkładką antykorozyjną, proszkowych i halonowych o pojemności większej niż 6 litrów pod stałym ciśnieniem są badane co 5 lat. Zbiorniki gaśnic pianowych lub ze środkiem gaśniczym na bazie wody pozbawione wkładki antykorozyjnej są badane co 3 lata. Zbiorniki gaśnic śniegowych są badane co 10 lat. W przypadku gaśnic, które posiadają znak CE, termin badania zbiornika zależy od zaleceń producenta.

Wróć do aktualności

Zapraszamy do kontaktu

PHT SUPON S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE

Adres siedziby głównej

Straszyn 83-010
ul. Spacerowa 1

E-mail glówny

biuro@supon.gda.pl

Pełny kontakt
Social media:

Napisz do nas