Organizacja przejść przeciwpożarowych. Co mówią przepisy?

26.09.2021

Mianem układu nazywane są wszelkie instalacje, które znajdują się w danym budynku. Sprawa dotyczy między innymi przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych. Całość charakteryzuje się wieloma praktycznymi funkcjami. W niektórych sytuacjach instalacje mogą zostać poprowadzone przez profesjonalne strefy pożarowego oddzielenia.

 

Najważniejsze parametry przejść przeciwpożarowych

 

Przepisy prawa budowlanego wymagają, aby każda nieruchomość została podzielona na wiele stref pożarowych. Pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi dość często przebiegają elektryczne kable czy też grzewcze rury. Przejścia przeciwpożarowe powinny przede wszystkim posiadać klasę odporności ogniowej, która oznaczona jest symbolem EI. Zgodnie z zawartym w Dz.U.2019.0.1065 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §234 „przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku”.  Istnieje grupa ważnych parametrów, które dotyczą przeciwpożarowych przejść.

 

Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych

 

Oczywiście ogromne znaczenie dla zabezpieczeń przepustów ma rodzaj poprowadzonej instalacji. Nie należy zapominać, że wykonane ze stali, aluminium oraz miedzi przewody bardzo szybko się nagrzewają i przewodzą ciepło. Przejścia przeciwpożarowe niepalne powinny być pokryte farbami oraz masami ognioodpornymi. Całość pokrywana jest kolorem z obu stron na określonej w technicznej aprobacie długości. Z kolei palne przejścia powinny być zabezpieczone przy użyciu materiału z pęczniejący wkładem. Jak widać, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich pożarowych przejść.

Wróć do aktualności

Zapraszamy do kontaktu

PHT SUPON S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE

Adres siedziby głównej

Straszyn 83-010
ul. Spacerowa 1

E-mail glówny

biuro@supon.gda.pl

Pełny kontakt
Social media:

Napisz do nas