RODO

scroll

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUPON S.A., ul. Spacerowa 1 , 83-010 Straszyn
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@supon.gda.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 2 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Zapraszamy do kontaktu

PHT SUPON S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE

Adres siedziby głównej

Straszyn 83-010
ul. Spacerowa 1

E-mail glówny

biuro@supon.gda.pl

Pełny kontakt
Social media:

Napisz do nas

Home
Profilaktyka przeciwpożarowaNA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Gwarancja bezpieczeństwa to dla nas najważniejsza wartość. Oferujemy naszym klientom sprawdzone rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi naszych pracowników.

Oferta
O nas

to pionier sprawdzonych rozwiązań z zakresu prewencji pożarowej na pomorskim rynku. Od przeszło 60 lat pozostajemy niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Projekty i sprzedaż realizujemy na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

Działamy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w dziedzinie

 

Ochrony Przeciwpożarowej

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Ochrony Środowiska

Zespół
Kariera
Aktualne ogłoszenia o pracę
Sklep
Aktualności
Kontakt
Zapraszamy do współpracy

Dział elektryczny:

tel. kom. +48 600 951 227

tel. kom. +48 600 951 327

tel. kom. +48 600 951 419

Dział handlowy

tel. +48 58 692 06 80

tel. +48 58 682 02 36 wewn. 14

tel. kom. +48 600 951 096 wewn. 14

Sekretariat i Zarząd Spółki

tel. +48 58 682 02 36 do 39

tel. kom. +48 600 951 096

Księgowość:

tel. +48 58 682 02 36 wewn. 21, 22

tel. kom. +48 600 951 096 wewn. 21, 22

Gaśnica przewoźna CO2 - 20 KG
Promocyjna cena do 10.07.2021

Gaśnica przewoźna typu AS-20x B znajduje szczególne zastosowanie w energetyce, przemyśle petrochemicznym, chemicznym, do zabezpieczania magazynów cieczy i gazów palnych.

Gaśnica przewoźna 25 KG AP-25X ABC
Promocyjna cena do 10.07.2021

Gaśnice przewoźne AP-25x ABC znajdują szczególne zastosowanie na stacjach benzynowych, w dużych zakładach przemysłowych, zakładach papierniczych, tworzyw sztucznych i włókienniczych, tartakach, fabrykach mebli itp.

Gaśnica przewoźna CO2 - 20 KG
Promocyjna cena do 10.07.2021

Gaśnica przewoźna typu AS-20x B znajduje szczególne zastosowanie w energetyce, przemyśle petrochemicznym, chemicznym, do zabezpieczania magazynów cieczy i gazów palnych.

Home - PHT Supon w liczbach
PHT Supon S.A. w liczbach

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w dziedzinach:

 

Ochrony Przeciwpożarowej

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Ochrony Środowiska

doświadczony zespół około 100 ekspertów

100

8 oddziałów i około 60 placówek partnerskich w całej Polsce

8

realizacja projektów w Polsce i za granicą

6500/rok

stałych rzetelnych dostawców

80

Adam Lelek
Kierownik działu K1 morskiego i lądowego w Gdyni

Obszary kompetencji:

 • zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz serwis gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów, stałych urządzeń gaśniczych, instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania)
 • pełen serwis aparatów oddechowych, badanie zaworów tlenowych, napełnianie butli tratw ratunkowych
 • przygotowywanie do legalizacji zbiorników dla UDT oraz WDT
 • atestacja ubrań gazoszczelnych i ubrań ochrony przeciwchemicznej
 • napełnianie CO2 do celów spożywczych i przemysłowych
 • sprzedaż gaśnic i tlenu medycznego

+48 502 538 427

adam.lelek@supon.gda.pl

Piotr Nadolny
Kierownik działu S1 stoczniowego w Gdańsku i Gdyni

Obszary kompetencji:

 • własne zapiecze stoczniowe w zakresie budowy, montażu i konserwacji stałych instalacji gaśniczych wodnych w tym mgła wodna czołowych producentów światowych Hi Fog Marioff, Ultrafog i innych)
 • budowa systemów gaśniczych na statkach i obiektach przemysłowych (CO2, pianowe, proszkowe inne)

+48 600 951 120

piotr.nadolny@supon.gda.pl

Mariusz Woronecki
Kierownik działu PE Elektrycznego w Straszynie

Obszary kompetencji:

 • projektowanie, montaż i serwis systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru (DSO)
 • projektowanie, montaż i serwis instalacji oddymiania i wentylacji pożarowej
 • projektowanie, montaż i serwis oświetlenia ewakuacyjnego
 • wykonywanie pomiarów dozymetrycznych i utylizacji izotopowych czujek dymu

+48 600 951 227

elektrycy@supon.gda.pl

Piotr Puć
Kierownik działu K2 lądowego w Elblągu

Obszary kompetencji:

 • sprzedaż gaśnic i znaków
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz projektowanie, budowa i serwis urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów, stałych urządzeń gaśniczych gazowych)
 • przygotowywanie do legalizacji zbiorników UDT
 • napełnianie CO2 do celów spożywczych i przemysłowych
 • doradztwo i praktyczne szkolenia z zakresu użycia gaśnic i urządzeń gaśniczych

+48 600 951 304

piotr.puc@supon.gda.pl

Marcin Czepirski
Kierownik działu K4 lądowego w Pruszczu Gdańskim

Obszary kompetencji:

 • sprzedaż gaśnic i znaków
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz montaż i serwis urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów, instalacji gaśniczych tryskaczowych, pompowni pożarowych)
 • przygotowywanie do legalizacji zbiorników UDT
 • napełnianie CO2 do celów spożywczych i przemysłowych
 • doradztwo i praktyczne szkolenia z zakresu użycia gaśnic i urządzeń gaśniczych
 • sprzedaż gaśnic i znaków

+48 606 902 713

marcin.czepirski@supon.gda.pl

Cezary Markiewicz
Kierownik Działu K5 Lądowego, obsługa spółek Grupy LOTOS S.A.

Obszary kompetencji:

 • sprzedaż gaśnic i znaków
 • przygotowywanie do legalizacji zbiorników UDT
 • konserwacja i przegląd gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów, instalacji urządzeń gaśniczych)

+48 600 951 131

biuro@supon.gda.pl

Jerzy Hurkałło
Prezes Zarządu
Agata Czechowska
Prokurent, Główna Księgowa

ksiegowosc@supon.gda.pl

Piotr Gudalewski
Dyrektor Techniczny

+48 600 951 321

piotr.gudalewski@supon.gda.pl

Home - Zaufaj ekspertom
Zaufaj ekspertom

Bezpieczeństwo jest bezcenne. Przygotuj się i zapobiegaj. Nieostrożność może kosztować życie.

Home - Godni zaufania od 1959 r.
Godni
zaufania od 1959 r.

Wiedza i doświadczenie często przychodzą zbyt późno. Zaufaj ekspertom, którzy już to mają.

Prezes Zarządu Jerzy Hurkałło

Jak działają systemy oddymiania grawitacyjnego?

Pożar jest zawsze poważnym zagrożeniem dla wszystkich osób przebywających w budynku. Wiąże się z powstawaniem bardzo wysokiej temperatury, pojawieniem się płomieni, a przede wszystkim ze sporą ilością dymu. To właśnie dym jest jednym z najgroźniejszych czynników występujących podczas pożaru, ponieważ zwykle dość szybko rozprzestrzenia się po budynku.

 

Sposobem walki z dymem, która jest niezbędna do szybkiej i sprawnej ewakuacji oraz podjęcia akcji gaśniczej, jest stosowanie systemów oddymiania grawitacyjnego. Sprawdźmy, w jaki sposób działają tego rodzaju rozwiązania i jaka jest ich skuteczność.

 

Dym a ewakuacja i gaszenie pożaru

 

Zadymienie jest wielką przeszkodą w prowadzeniu akcji ewakuacyjnej, ponieważ ogranicza widoczność i może prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci. W dymie powstającym podczas pożaru znajduje się tlenek węgla, który może powodować zaczadzenie. Jest w nim obecny także dwutlenek węgla, który często wypiera z pomieszczeń tlen i wywołuje kłopoty z oddychaniem. W dymie mogą się też znajdować uszkadzający śluzówki dwutlenek siarki oraz trujący cyjanowodór. Liczba substancji niebezpiecznych może być znacznie większa, gdy dojedzie do zapłonu różnych środków chemicznych, np. farb lub rozpuszczalników. Zagrożeniem jest również wysoka temperatura dymu, która może powodować poparzenia dróg oddechowych i skóry.

 

Budowa systemu oddymiania grawitacyjnego

 

System oddymiania grawitacyjnego wykorzystuje powstającą podczas pożaru różnicę ciśnień, za sprawą której ogrzane gazy unoszą się ku górze. W ramach systemu w budynku są montowane urządzenia, których zadaniem jest monitorowanie stanu powietrza i reagowanie na pojawienie się dymu. Czujki dymu po wykryciu pożaru przesyłają odpowiedni sygnał do centrali sterującej. Ta z kolei otwiera umieszczone w budynku klapy i okna oddymiające. Są one otwierane automatycznie, za pomocą siłowników. Klapy umieszcza się zazwyczaj w dachu, natomiast okna są usytuowane na wyższych kondygnacjach. W skład systemu wchodzą też okna i drzwi napowietrzające. Są one zwykle umieszczone niżej, tak by umożliwić przepływ powietrza i wydostawanie się dymu klapami i oknami. One również są sterowane automatycznie.

 

Głównym zadaniem systemu oddymiającego jest zapewnienie wentylacji, umożliwiającej sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej. System ten jest więc zwykle zaprojektowany w taki sposób, by przede wszystkim zabezpieczyć drogi ewakuacyjne.

Drzwi ogniochronne. Charakterystyka konstrukcji.

Budynki lub/i pomieszczenia, w których panuje zwiększone ryzyko pożaru, muszą być odpowiednio zabezpieczone. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością zastosowania instalacji wykrywających pojawienie się dymu i ognia, ale również odpowiednich elementów konstrukcyjnych, które będą stanowiły skuteczną ochronę przed rozprzestrzenianiem się płomieni. W tym celu montowane są specjalne drzwi ogniochronne.

 

Specyfika drzwi ogniochronnych

 

Konieczność zastosowania drzwi ogniochronnych wynika z regulacji prawa budowlanego i może dotyczyć budynków (w tym nie tylko obiektów przemysłowych czy użyteczności publicznej, ale też domów wielorodzinnych) stosownie do klasy odporności pożarowej. Główną funkcją takich drzwi jest powstrzymywanie rozprzestrzenianie się ognia i dymu oraz zapewnienia użytkownikom obiektu bezpieczną ewakuację wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, np. klatką schodową. Przyczyniają się one do zmniejszenia skali pożaru oraz spowodowanych przez niego zniszczeń.

 

Jak zbudowane są drzwi ogniochronne?

 

Istnieje wiele rodzajów drzwi ogniochronnych o bardzo zróżnicowanej konstrukcji. Różni się ona przede wszystkim wytrzymałością ogniową. To z kolei determinowane jest materiałami, jakie zostały użyte do wypełnienia skrzydła (np. wełna mineralna o odpowiedniej gęstości), a także dodatkowymi zabezpieczeniami przed przedostawaniem się dymu. Do innych istotnych elementów konstrukcyjnych zaliczamy również m.in. system uszczelnień oraz okucia i zamki.

 

Drzwi ognioodporne najczęściej wykonane są ze stali. Mogą być przeszklone lub pełne, wzmocnione, wyposażone w kratkę wentylacyjną przeciwpożarową lub klapy. W zależności od potrzeb posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe tylko z jednej strony lub z obu.

 

Na rynku dostępne są modele o różnych klasach odporności na ogień: EI 30, EI 60 oraz EI 120. Istotnym parametrem tego typu konstrukcji jest również dymoszczelność w klasie Sm oraz Sa.

 

Drzwi ognioodporne powinny zapewniać maksymalne bezpieczeństwo i trwałość w ekstremalnych warunkach pożarowych. Oczywiście poziom zapewnianego bezpieczeństwa, a więc odporności na ogień, zależy od ryzyka oraz przewidywanych skutków wystąpienia pożaru.

Instalacje hydrantowe w systemach przeciwpożarowych.

Hydranty to podstawowe elementy wodnych systemów ochrony przeciwpożarowej. Stanowią jedną z najpopularniejszych zabezpieczeń w przypadku pożarów. Instalacje hydrantowe można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Z uwagi na fakt, że mogą być one użyte w ramach akcji ratunkowej podczas pożaru, wymagają nie tylko prawidłowego zaprojektowania oraz wykonania, ale również późniejszych przeglądów, konserwacji, pomiarów wydajności itd. Skutki niezgodnego z przepisami wykonania lub zaniechania regularnych kontroli mogą być tragiczne w przypadku konieczności skorzystania z takiej instalacji.

 

 

Funkcje hydrantów w systemach przeciwpożarowych

 

 

Hydranty odgrywają bardzo ważną rolę w systemach przeciwpożarowych. Pozwalają na pobór wody bezpośrednio z sieci wodociągowej, która następnie może być użyta przez straż pożarną do gaszenia pożaru. Woda z hydrantów wydobywa się pod wysokim ciśnieniem, co dodatkowo wpływa na skuteczność prowadzonych akcji strażackich. Oczywiście zastosowanie hydrantów nie byłoby możliwe bez odpowiednich węży hydrantowych.

 

Każdy hydrant stanowiący element instalacji przeciwpożarowej musi spełniać określone wytyczne pod względem wykonanego projektu, jak i późniejszego wykonawstwa. Wszelkie podstawowe parametry hydrauliczne oraz wymagania lokalizacyjne dla określonych typów hydrantów unormowane są m.in. w obowiązujących przepisach prawnych.

 

 

Przegląd i konserwacja hydrantu

 

 

Aby instalacje hydrantowe zapewniały gwarancję niezawodności w strategicznych momentach, należy je okresowo kontrolować. Przynajmniej raz do roku konieczne jest wykonanie przeglądu stanu technicznego, podczas którego badana jest m.in. wydajność oraz ciśnienie w trakcie poboru wody. W tym właśnie zakresie swoje usługi zapewnia nasza firma. Specjalizujemy się w przeglądach, konserwacji, naprawach, pomiarach ciśnienia i wydajności hydrantów, badania węży hydrantowych, oznakowania czy wymiany zaworów. Zapewniamy też kompleksowe doradztwo PPOŻ oraz wsparcie przy opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (BP). Wszystkie pomiary wykonywane są skrupulatnie i precyzyjnie z zastosowaniem skutecznych metod i urządzeń.

Home - Nasi klienci
Nasi klienci
Szybki kontakt
Zapraszamy do kontaktu

PHT SUPON S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE

Adres siedziby głównej

Straszyn 83-010
ul. Spacerowa 1

E-mail glówny

biuro@supon.gda.pl

Kontakt - formularz kontaktowy - zgoda na przetwarzanie danych
Napisz do nas

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności oraz RODO firmy PHT SUPON S.A.

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SUPON S.A., ul. Spacerowa 1 , 83-010 Straszyn
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@supon.gda.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 2 lat
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
Sprzęt gaśniczy i ratunkowy

Oferujemy pełną, autoryzowaną konserwację sprzętu p.poż. producentów krajowych ze złomowaniem i utylizacją włącznie. Gwarantujemy najwyższą jakość usług i atrakcyjne ceny. Dojeżdżamy do Państwa.

Oferujemy:

Podręczny sprzęt gaśniczy

 • serwis i remonty gaśnic proszkowych, śniegowych, pianowych, wodnych mgłowych
 • legalizacje zbiorników i butli pod nadzorem UDT, WDT, TDT i towarzystw morskich
 • własna stacja napełniania CO2
 • przygotowanie budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną (PSP), dobór gaśnic i oznakowanie obiektów zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego (IBP)

 

Podręczny sprzęt ratowniczy - badanie, atestacja i serwis

 • aparatów oddechowych i ucieczkowych
 • ubrań gazoszczelnych i ubrań ochrony przeciwchemicznej oraz kombinezonów zanurzeniowych
 • resuscytatorów, reduktorów tlenu i zestawów ratownictwa medycznego typu PSP R1, R2
 • osobistych detektorów obecności gazów (tlenku węgla, tlenu, dwutlenku węgla i innych)

 

Instalacje hydrantowe wewnętrzne oraz zewnętrzne

 • projekty i wykonanie instalacji hydrantowych
 • przeglądy, konserwacja, naprawy (w tym wymiana, hydrantów, zasuw i zaworów hydrantowych)
 • badania ciśnienia i wydajności hydrantów oraz badanie węży hydrantowych
Zautomatyzowane systemy przeciwpożarowe i ostrzegawcze

Mamy wieloletnie doświadczenie w montażu i obsłudze technicznej systemów sygnalizacji pożaru (SAP/SSP). Gwarantujemy dobór optymalnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb Państwa firmy.

Oferujemy:

 • alarmy aktywowane przez automatyczne czujki dymu, ciepła czy płomienia, czujki izotopowe oraz ręczne przyciski - ostrzegacze pożarowe
 • systemy powiadamiania użytkowników zagrożonego obiektu o grożącym niebezpieczeństwie przez uruchomienie dedykowanej sygnalizacji akustycznej lub DSO oraz przekazanie sygnału alarmu pożarowego do Straży Pożarnej
 • systemy automatycznego uruchomienia urządzeń przeciwpożarowych: odcięć ogniowych, oddymiania i wentylacji, sterowanie windami i kontrolą dostępu
 • uruchomienie systemów gaśniczych
 • wymagane przepisami Prawa Atomowego pomiary szczelności źródeł promieniotwórczych izotopowych, czujek dymu oraz ich montaż, demontaż, magazynowanie i utylizację
 • systemy zasysania i detekcji dymu, systemy STRATOS, TITANUS, VESDA
 • systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)
 • Systemy Nadzoru Wizyjnego (CCTV)
 • Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
Systemy gaszenia pożarów

Specjalizujemy się w planowaniu i doborze stałych urządzeń gaśniczych (SUG) zapewniających wykrycie, sygnalizację pożaru oraz natychmiastowe podjęcie akcji gaśniczej w obiektach różnego rodzaju (na przykład: serwerowniach, szpitalach, archiwach, obiektach muzealnych innych).

 

Wykonujemy projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Oferujemy:

Stałe systemy gaśnicze

 • wodne - hydrantowe, tryskaczowe, zraszacze, mgła wodna
 • wodno - pianowe
 • gazowe - gazy obojętne, chlorowcopochodne węglowodorów, dwutlenek węgla (w tym: NOVEC 1230, FM-200® i FE-36TM oraz inne)
 • aerozolowe
 • proszkowe
 • zapewniamy certyfikowaną obsługę F-gazów w SUG
Sprzęt gaśniczy i ratunkowy

Oferujemy szeroką gamę produktów i usług, dzięki którym zapewnimy bezpieczeństwo przeciwpożarowe każdej jednostki pływającej. Przygotowujemy indywidualne oferty prób obciążeniowych, prac serwisowych oraz naprawczych. Możemy je realizować w ramach pojedynczego zlecenia lub umowy o stałej współpracy.

Oferujemy:

Sprzęt i usługi związane z gaszeniem pożarów na morzu

 • konserwację i renowację instalacji CO2, halonowych, proszkowych, pianowych, NOVEC, FM200, stałych instalacji wykrywania gazu oraz instalacji AC/OX
 • przeglądy, próby hydrauliczne, napełnianie gaśnic i gaśnic przewoźnych
 • instalacje wykrywania dymu oraz system sygnalizacji pożaru
 • kalibrowanie UTI, przeglądy wykrywaczy gazu
 • sprzęt FFE i LSA z aprobatami SOLAS/MED

 

Sprzęt i usługi związane z ratownictwem morskim

 • przeglądy aparatów oddechowych i ucieczkowych
 • skafandry zanurzeniowe
 • ubrania ochrony przeciwchemicznej i ubrania gazoszczelne
 • przeglądy kamizelek ratunkowych, nadmuchiwanych kamizelek ratunkowych oraz wyposażenia strażackiego
 • łodzie ratunkowe, tratwy ratunkowe, żurawiki oraz ich przeglądy

 

Profesjonalne próby obciążeniowe

 • próby statyczne i dynamiczne z użyciem worków wodnych o różnej masie
 • kompleksowy system do badań wszelkiego rodzaju urządzeń dźwigowych i konstrukcji przenoszących obciążenia z możliwością stopniowego zwiększania obciążenia oraz jego równomiernym rozłożeniem
Inżynieria statkowa

Jako przedstawiciel wielu producentów wykonujemy również różnorodne usługi remontowe oraz oferujemy urządzenia okrętowe i części zamienne do silników i innych maszyn.

Oferujemy:

Usługi remontowe

 • naprawy i konserwacja głównych i pomocniczych silników Sulzer typu Z40, A25, A20 i S20 oraz silników innych producentów WÄRTSILÄ, M.A.N. B&W, PIELSTICK, MaK, SKL, YANMAR i DAIHATSU
 • naprawy instalacji hydraulicznych, sterów, łodzi ratunkowych, żurawi i wyciągarek okrętowych oraz urządzeń elektrycznych
 • naprawy i przebudowy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
 • wymiana i recykling czynnika R22 na czynnik ekologiczny w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych
 • remonty kapitalne statków, obejmujące remonty klasowe i dokowo-konserwacyjne

 

Urządzenia okrętowe i części zamienne

 • silniki i silniki elektryczne
 • klimatyzatory, chłodnice (powietrza, oleju, wody), skraplacze, parowniki, pompy
 • systemy sygnalizująco-sterujące, urządzenia sterowe, stery strumieniowe
 • sprężarki i sprężarki chłodnicze
 • żurawiki, łodzie ratunkowe, wyciągarki
 • sprzęt elektryczny
 • filtry, zawory, kotły, separatory, turbosprężarki
 • wyposażenie kuchni
 • grzejniki
 • sprzęt do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • morskie urządzenia pralnicze: pralko-wirówki, suszarki bębnowe, prasowalnice płaskie, prasowalnico-suszarki bębnowe

 

Pozostałe usługi

 • ocena stanu instalacji central wentylacyjnych i kanałów powietrza oraz ich czyszczenie, dezynfekcję i badania bakteriologiczne
 • ESI – przeglądy systemów środowiskowych, którymi są objęte wszystkie typy pokładowych instalacji chłodniczych (m.in. instalacje klimatyzacyjne, instalacje chłodni prowiantowych i autonomiczne klimatyzatory okrętowe)
 • przeglądy podwodne statków i jednostek pływających
Środki chemiczne i gazy

Dystrybuujemy gazy techniczne potrzebne przy prowadzeniu prac naprawczych i renowacyjnych oraz środki smarne i chemiczne producentów wysokiej klasy. Posiadamy również hurtownię farmaceutyczną oferującą tlen medyczny.

Oferujemy:

 • środki chemiczne (Chemicals Marichem, Star Marine, Chemo) do prac konserwacyjnych oraz ochrony antykorozyjnej, uzdatniania wody, obróbki paliwa, czyszczenia zbiorników i usuwania kamienia kotłowego i rdzy
 • oleje i smary statkowe, w tym silnikowe, hydrauliczne, turbinowe, sprężarkowe i przekładniowe,
 • środki specjalne i pomocnicze: nośniki ciepła, smary plastyczne środki myjące
 • gazy techniczne potrzebne przy prowadzeniu prac naprawczych i renowacyjnych
 • tlen medyczny
Sektor lądowy

Nasze specjalizacje to projektowanie, montaż i serwis:

 • Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG): wodnych, gazowych, pianowych, proszkowych oraz mgły wodnej (Hi-Fog Marioff, UltraFog i inne)
 • Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP, DSO)
 • oddymiania i wentylacji pożarowej (SMAY, Mercor, D+H i inne)
 • zabezpieczenia przeciwpożarowego stref pożarowych (przepusty, klapy pożarowe i przegrody ogniowe)
 • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN oraz telewizji dozorowej CCV
Sektor morski
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe
 • sprzęt gaśniczy i ratowniczy
 • przeglądy podwodne, naprawy, remonty i części zamienne
 • czyszczenie kanałów powietrza, central wentylacyjnych oraz zbiorników i rurociągów okrętowych
 • przeglądy systemów środowiskowych (m.in. zapewniamy laboratoryjne badanie środka pianotwórczego)
 • środki chemiczne, oleje i smary, gazy techniczne i tlen medycznyczne
O nas - Świadczymy kompleksowe usługi w obszarze
Świadczymy kompleksowe usługi w obszarze

Ochrony przeciwpożarowej

w sektorze lądowym i morskim, w tym projektowanie, montaż urządzeń i systemów przeciwpożarowych oraz serwis, konserwacje i naprawy gaśnic i sprzętu ratowniczego.

Sektor lądowy Sektor morski

Sprzedaży hurtowej 

sprzętu p. poż. oraz ochrony osobistej i tlenu medycznego z hurtowni farmaceutycznej. Dodatkowo oferujemy ładowanie butli i zbiorników z własnej stacji CO2.

Przejdź do sklepu

O nas - Zbudowaliśmy silną polską markę, opartą na doświadczeniu i odpowiedzialności. Naszą misją jest szerzenie kultury bezpieczeństwa przeciwpożarowego na lądzie i morzu. Przeciwdziałamy zagrożeniom wdrażając sprawdzone rozwiązania.
Zbudowaliśmy silną polską markę, opartą na doświadczeniu i odpowiedzialności. Naszą misją jest szerzenie kultury bezpieczeństwa przeciwpożarowego na lądzie i morzu. Przeciwdziałamy zagrożeniom wdrażając sprawdzone rozwiązania.
O nas - Uzyskane certyfikaty
Uzyskane certyfikaty
Przemysł
Offshore
Służby Państwowe
Instytucje użyteczności publicznej
Obiekty widowiskowe
Instytucje
Sklepy wielkopowierzchniowe i galerie handlowe
Partnerzy
Autoryzacje i Certyfikaty
Transport
O nas - Historia spółki
Historia spółki

6 maja 1958

Początkiem historii spółki jest Uchwała Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych, która powołuje Wydział Zakładu Usługowo-Produkcyjnego jako komórkę koordynującą i nadzorującą działalność Związku OSP.

1976

Powstaje Centrala Handlowo-Techniczna Sprzętu Pożarowego i Ochronnego SUPON, w której skład wchodzi kilkanaście Wojewódzkich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych oraz Centrala Sprzętu Pożarniczego CENPO.

1991

Przekształcenie w spółkę akcyjną Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON S.A. z siedzibą w Straszynie.

14 stycznia 1999

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001, gwarantującego najwyższą jakość usług.

2009

Przeniesienie firmy do nowego budynku usługowo-biurowego z halą magazynową.

2021

Rozpoczęcie projektu budowy nowego budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego w Straszynie.

SPECJALISTA ds. biurowo-usługowych

Miejsce pracy:

Gdynia Orłowo  

ul. Malopolska 25

woj. pomorskie

Zadania:

 • Prowadzenie dokumentacji biurowej.
 • Kompletowanie dokumentacji serwisowej i fakturowanie usług.
 • Zarządzanie harmonogramem usług serwisowych, organizowanie przeglądów wewnętrznych przyrządów kontrolno-pomiarowych, nadzorowanie ważności uprawnień, świadectw i certyfikatów.
 • Prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu SZJ Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych przy obsłudze tlenu medycznego,

Oferujemy:

 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • stabilne zasady zatrudnienia,
 • specjalistyczne szkolenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Umiejętnośći:

 • skrupulatność,
 • znajomość języka angielskiego minimum komunikatywna 
 • dobra organizacja pracy,
 • znajomość pakietu MS Office ( EXEL),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • minimum średnie wykształcenie lub wyższe w kierunku technicznym / administracji
  umiejętność obsługi sprzętów biurowych,
 • komunikatywność z klientem,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności mile widziane:

 • doświadczenie/kwalifikacje związane z systemu zarządzania jakością ISO 9001,
 • certyfikaty, uprawnienia, autoryzacje producentów lub inne branżowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • referencje z pracy na podobnym stanowisku.

Wynagrodzenie :

 • 5400 PLN 
ELEKTRYK SERWISANT INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

Miejsce pracy: 

praca u Klienta,

w przypadku zespołów możliwa regionalizacja

Zadania:

 • serwisowanie i konfigurowanie systemów przeciwpożarowych,
 • dokonywanie napraw usterek i/lub wymian elementów w istniejących urządzeniach przeciwpożarowych,
 • instalowanie nowych systemów teletechnicznych (głównie systemów sygnalizacji pożaru i systemów sterowania gaszeniem), 
 • przeprowadzanie testów prawidłowego działania systemów w obecności Klienta.

 

Umiejętności:

 • wykształcenie techniczne,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętności czytania schematów elektrycznych i dokumentacji technicznych
 • współpracy z Klientem,
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz pracy w zespole,

 

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności mile widziane:

 • znajomość programowania sterowników,
 • certyfikaty, uprawnienia, autoryzacje producentów lub inne branżowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • referencje z pracy na podobnym stanowisku.

 

Oferujemy:

 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system prowizyjny powiązany z przerobem,
 • wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez szkolenia – pozyskanie nowych umiejętności i kompetencji potwierdzonych certyfikatami,
 • pełne ubezpieczenie ZUS, grupowe PZU oraz dodatkowy pakiet świadczeń medycznych,
 • niezbędne narzędzia pracy, m.in. telefon, komputer, auto służbowe.

 

Wynagrodzenie :

 • 5500 PLN 
 • Dodatki

Serwisanci często pracują w dwuosobowych zespołach, dlatego zachęcamy do składania CV wraz z kolegą/ koleżanką.

 

Osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV na adres biuro@supon.gda.pl, koniecznie z dopiskiem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PHT Supon S.A. z siedzibą w Straszynie  przy ul. Spacerowej 1 w celu realizacji procesu naboru, zgodnie z przepisami ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

TECHNIK URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Miejsce pracy:

praca u klienta
woj. pomorskie

Zakres obowiązków:

 • montaż oraz wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych (w szczególności: systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, systemów detekcji gazów, dźwiękowych systemów ostrzegawczych),
 • udział przy przygotowywaniu ofert oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • doświadczenie w zakresie montażu lub serwisu urządzeń przeciwpożarowych takich systemów jak:
  • SSP: SCHRACK, POLON-ALFA, ARITECH, BOSCH, SIEMENS, ESSER inne
  • SYSTEMY ODDYMIANIA GRAWITACYJENGO: D+H, MERCOR, AFG, SMAY,
  • DSO: BOSCH – PREASIDEO, AMBIENT SYSTEM
  • detekcja gazu: GAZEX, SAPEL, SENSOR TECH, ATEST GAZ

Umiejętności: 

 • aktualne uprawnienia SEP,
 •  konieczne posiadanie prawa jazdy kat. B,
 •  umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 •  komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 •  podstawowa znajomość obsługi komputera, w tym edytorów tekstowych i graficznych.

W ramach zatrudnienia oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • ciekawą i różnorodną pracę w młodym i ambitnym zespole,
 • możliwość rozwoju i ciągłego podwyższania kwalifikacji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o:

 • przesłanie CV, listu motywacyjnego na adres: biuro@supon.gda.pl
 • wraz z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29/8/97 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883)"

Wynagrodzenie :

 • 4500 PLN 
 • dodatki 
Dane kontaktowe
Informacje dla akcjonariuszy
Sektor morski
 • sprzęt gaśniczy, sprzęt ratunkowy,
 • inżynieria statkowa,
 • części zamienne,
 • czyszczenie kanałów powietrza,
 • czyszczenie central wentylacyjnych,
 • przeglądy podwodne statków i jednostek pływających,
 • czyszczenie zbiorników i rurociągów okrętowych,
 • usługi remontowe,
 • obsługa systemów sterujących,
 • ESI - przeglądy systemów środowiskowych,
 • chłodnictwo przemysłowe, środki chemiczne,
 • oleje i smary statkowe, gazy techniczne
Sektor lądowy
Oddział Gdańsk

Dział Stocznia - S1

teren Remontowa Shipbuilding S.A

80-958, ul. Swojska 8

 

Dane kontaktkowe:

tel. kom. +48 600 951 362

tel. kom. +48 502 538 427

piotr.bartczak@supon.gda.pl 

(usługi, handel )

piotr.nadolny@supon.gda.pl 

(usługi budowy SUG na terenie stoczni)

Dział LOTOS - K5

teren Grupy LOTOS S.A.

80-718, ul. Elbląska 135

 

Dane kontaktkowe:

tel. +48 58 308 79 07

tel. kom. +48 600 951 131

rafineria@supon.gda.pl

Oddział Gdynia

Dział Małopolska - K1

81-555, ul. Małopolska 25

 

Dane kontaktkowe:

tel. kom. +48 502 538 427
tel. kom. +48 600 951 362
tel. kom. +48 512 794 654
adam.lelek@supon.gda.pl
(handel, usługi, dział morski)

Dział Stocznia - S1

teren Remontowa Nauta S.A. 
81-342, ul. Waszyngtona 1 

 

Dane kontaktkowe:

tel. kom. +48 600 951 120
(usługi)

Oddział Elbląg

Dział Elbląg - K2

82-300, ul. Komeńskiego 3a

 

Dane kontaktowe:

tel. kom. +48 600 951 304
elblag@supon.gda.pl
(handel, usługi)

Oddział Pruszcz Gdański

Dział Pruszcz - K4-K7

83-000, ul. Krótka 5

 

Dane kontaktowe:

tel. +48 58 682 24 63
tel. kom. +48 606 902 713
tel. kom. +48 698 674 257
pruszcz@supon.gda.pl
(handel, usługi)

Starogard Gdański

Dane kontaktowe:

Konserwator terenowy

tel. kom. +48 606 902 713

Centrala

Sekretariat i Zarząd Spółki:

tel. +48 58 682 02 36 do 39

tel. kom. +48 600 951 096

 

Dział elektryczny - PE

tel. kom. +48 600 951 227

tel. kom. +48 600 951 327

tel. kom. +48 600 951 419

 

Handel:

tel. +48 58 692 06 80

tel. +48 58 682 02 36 wewn. 14

tel. kom. +48 600 951 096 wewn. 14

sklep@supon.gda.pl

 

Księgowość:

tel. +48 58 682 02 36 wewn. 21, 22

tel. kom. +48 600 951 096 wewn. 21, 22

Audyty i doradztwo przeciwpożarowe

Zespół specjalistów Supon posiada nie tylko wymagane kwalifikacje, ale również formalne świadectwa i koncesje odpowiednie do przygotowania właściwych rozwiązań zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu.

Oferujemy:

 • opracowania uzgodnienia projektów SUG z rzeczoznawcą p.poż.
 • przygotowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)
 • Dokumentację Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)
 • Operaty Przeciwpożarowe (w tym w branży odpadowej) oraz inne opracowania i plany w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Polski Bank Halonu

Jesteśmy uprawnionym podmiotem do pełnej obsługi gaśnic i instalacji gaśniczych halonowych 

Oferujemy usługi na podstawie udzielonej autoryzacji Ministra Klimatu i Środowiska na przechowywanie halonów do zastosowań krytycznych  

 

Oferujemy kompleksowy serwis urządzeń gaśniczych halonowych :

 • odbiór halonów wraz z urządzeniami i sprzętem je zawierającymi,  
 • przyjmujemy również zanieczyszczony halon do regeneracji,
 • przetwarzamy odpady halonowe na pełnowartościowy produkt do ponownego użycia, 
 • urządzenia przeciwpożarowe halonowe mogą być stosowane jedynie przez wojsko i podmioty o strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju.
  Planowane jest całkowite wycofanie do 2040 roku.
 • zapewniamy wsparcie projektowe i doradcze przy wymiane urządzeń gaśniczych halonowych na alternatywne systemy gaśnicze przyjazne dla środowiska  

Dział Morski Kierownik  Adam LELEK   : 502 538 427 

Organizacja przejść przeciwpożarowych. Co mówią przepisy?

Mianem układu nazywane są wszelkie instalacje, które znajdują się w danym budynku. Sprawa dotyczy między innymi przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych. Całość charakteryzuje się wieloma praktycznymi funkcjami. W niektórych sytuacjach instalacje mogą zostać poprowadzone przez profesjonalne strefy pożarowego oddzielenia.

 

Najważniejsze parametry przejść przeciwpożarowych

 

Przepisy prawa budowlanego wymagają, aby każda nieruchomość została podzielona na wiele stref pożarowych. Pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi dość często przebiegają elektryczne kable czy też grzewcze rury. Przejścia przeciwpożarowe powinny przede wszystkim posiadać klasę odporności ogniowej, która oznaczona jest symbolem EI. Zgodnie z zawartym w Dz.U.2019.0.1065 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §234 „przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku”.  Istnieje grupa ważnych parametrów, które dotyczą przeciwpożarowych przejść.

 

Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych

 

Oczywiście ogromne znaczenie dla zabezpieczeń przepustów ma rodzaj poprowadzonej instalacji. Nie należy zapominać, że wykonane ze stali, aluminium oraz miedzi przewody bardzo szybko się nagrzewają i przewodzą ciepło. Przejścia przeciwpożarowe niepalne powinny być pokryte farbami oraz masami ognioodpornymi. Całość pokrywana jest kolorem z obu stron na określonej w technicznej aprobacie długości. Z kolei palne przejścia powinny być zabezpieczone przy użyciu materiału z pęczniejący wkładem. Jak widać, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich pożarowych przejść.

Jak kontrolować sprawność techniczną gaśnic?

Gaśnice to urządzenia, od których w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego może zależeć życie i zdrowie wielu osób, a także możliwość ocalenia mienia lub całego budynku albo pojazdu. Bardzo ważne jest więc, by były utrzymywane w dobrym stanie technicznym oraz właściwie konserwowane. Kontrola sprawności technicznej gaśnic powinna być wykonywana zawsze ściśle według zasad określonych przez producenta. Szczegółowa procedura zależy od rodzaju konstrukcji, z jaką mamy do czynienia, m.in. typu środka gaśniczego i metody jego wyzwalania.

 

Przeglądy i konserwacja gaśnic

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gaśnice powinny być poddawane regularnym przeglądom. Muszą one być wykonywane według zaleceń określonych dla każdego typu gaśnicy przez producenta. Przeglądy nie mogą być jednak robione rzadziej niż raz do roku. Informacja o wykonanym przeglądzie znajduje się na specjalnej etykiecie umieszczanej na gaśnicy. W przypadku nowych gaśnic termin jednego roku liczy się od daty produkcji gaśnicy uwidocznionej na zbiorniku. Warto zwrócić szczególną uwagę na tę informację, ponieważ zwykle, zanim gaśnica trafi do odbiorcy, upłynie już jakaś część okresu jej rocznej ważności. W sytuacji, gdy kupujemy gaśnice w wyspecjalizowanym punkcie bardzo często mamy możliwość wykonania przeglądu na miejscu. Nie ma ku temu przeszkód, ponieważ czas wykonywania przeglądu może być skrócony, tzn. nie musimy czekać, aż upłynie pełny rok od poprzedniego przeglądu.

 

Przegląd gaśnicy może być zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywany przez osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz niezbędne wyposażenie. Zakres czynności niezbędnych przy przeglądzie i kontroli gaśnicy jest określany przez producenta w jej dokumentacji lub instrukcji obsługi. W zależności od rodzaju gaśnicy czynności kontrolne obejmują kontrolę stanu środka gaśniczego oraz substancji powodującej jego uwolnienie. Sprawdza się również stan zbiornika, m.in. jego szczelność oraz brak śladów uszkodzeń. Kontroli poddawana jest także armatura – zawory, wskaźniki ciśnienia. Po pomyślnym wykonaniu wszystkich czynności sprawdzających na gaśnicy jest umieszczana kontrolka z datą badania.

 

Gaśnice, w których są zbiorniki ciśnieniowe podlegające UDT, muszą mieć również tzw. legalizację. Zbiorniki gaśnic pianowych albo ze środkiem na bazie wody z wkładką antykorozyjną, proszkowych i halonowych o pojemności większej niż 6 litrów pod stałym ciśnieniem są badane co 5 lat. Zbiorniki gaśnic pianowych lub ze środkiem gaśniczym na bazie wody pozbawione wkładki antykorozyjnej są badane co 3 lata. Zbiorniki gaśnic śniegowych są badane co 10 lat. W przypadku gaśnic, które posiadają znak CE, termin badania zbiornika zależy od zaleceń producenta.

Co wchodzi w skład biernej ochrony przeciwpożarowej?

Pojawienie się ognia w budynkach, w których przebywają ludzie, zawsze niesie ze sobą zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Rozprzestrzeniający się dym, podwyższona temperatura oraz płomienie mogą odciąć drogę ucieczki, spowodować zatrucie albo poparzenia. W związku z tym wszystkie budynki, w których może się znajdować większa liczba osób, muszą być wyposażone w aktywne i pasywne systemy ochrony przed ogniem. Urządzenia aktywne służą do ostrzegania o niebezpieczeństwie oraz do prowadzenia zautomatyzowanej akcji gaśniczej. Elementy biernej ochrony przeciwpożarowej służą zaś ograniczeniu rozchodzenia się dymu i ognia. Sprawdźmy, jakie rozwiązania są wykorzystywane do tego celu.

 

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej

 

Głównym zadaniem systemu biernej ochrony przeciwpożarowej jest odcięcie obszaru zagrożonego ogniem od reszty budynku i zapobieżenie rozprzestrzenianiu się dymu, płomieni i wysokiej temperatury. W skład tego systemu mogą wchodzić bardzo różne rozwiązania służące do zabezpieczenia poszczególnych elementów konstrukcji budynku, jego konkretnych pomieszczeń bądź znajdujących się w nim instalacji.

 

Podstawowymi składnikami ochrony biernej są więc różnego typu grodzie przeciwpożarowe. Składają się one m.in. z drzwi przeciwpożarowych o parametrach określonych w zależności od klasy odporności ogniowej budynku. Urządzenia tego typu muszą zapewniać barierę dla dymu, wysokiej temperatury oraz płomieni przez ściśle określony okres czas. Poza drzwiami odpowiednie przegrody przeciwpożarowe są też umieszczane w przypadku, gdy przez ściany są prowadzone różnego rodzaju instalacje, np. wentylacyjne, klimatyzacyjne. Określone właściwości ogniotrwałe musi mieć także wszelkiego rodzaju infrastruktura. Zabezpieczone muszą więc być przejścia przez przegrody wszelkich kabli oraz rur. Odporność na ogień w przypadku wszystkich przejść i przepustów musi dorównywać klasie odporności ścian i stropów, w których są umieszczone.

 

W ramach ochrony biernej zabezpieczane są również poszczególne elementy konstrukcyjne budynku. Wykorzystuje się do tego różnego rodzaju farby ogniochronne, okładziny z materiałów niepalnych albo specjalne powłoki.

O nas - Link do Grupy Supon
Zapraszamy na stronę
Grupa Supon Polska Sp. z o.o.
Hurtownia Farmaceutyczna
Gazy medyczne, Tlen Medyczny, Podtlenek Azotu

Gazy Medyczne

 • Tlen Medyczny O2  - dla zakładów opieki zdrowotnej, jednostek ratowniczych Państowej Straży Pożarnej PSP i OSP;
 • Podtlenek azotu N2O  

 

Decyzja Głównego Inspekrora Farmaceutycznego

Nr:GIF-N-411/817-1/MSH/14 ID:107494

Adres

ul. Małopolska 25  Gdynia Orłowo
tel. kom. +48 666 035 573
andrzej.ptach@supon.gda.pl

 

 

[2023.04.18] - ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE „SUPON” SPÓŁKA AKCYJNA
[2023.04.18] - ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE „SUPON” SPÓŁKA AKCYJNA

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE „SUPON” SPÓŁKA AKCYJNA

 

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „Supon” spółka akcyjna z siedzibą w Straszynie [Spółka], KRS 0000139398, na podstawie § 22 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 16 czerwca 2023r. o godzinie 15:00, w siedzibie Spółki, Straszyn ul. Spacerowa 1. W terminie od 12 do 15 czerwca 2023r. w siedzibie Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie obrad;
 2. wybór przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania skutecznych uchwał;
 4. wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. przyjęcie porządku obrad;
 6. wybory Prezesa Spółki;
 7. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
 8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
 9. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
 10. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Władzom Spółki za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.;
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub pokryciu straty Spółki;
 12. zamknięcie obrad.
2023.07.03 - Ogłoszenie o wypłacie dywidendy

Zarząd PHT „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie, pod adresem: 83-010 Straszyn ul. Spacerowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000139398, informuje, że:

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHT „SUPON” S.A. z siedzibą w Straszynie w dniu 16 czerwca 2023 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 272.000,00 zł( dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) tj. 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych ) na jedną akcję.
 2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 16 czerwca 2023 roku ( dzień dywidendy ).
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok 2022 na dzień : do 16 sierpnia 2023r.
 4. Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę na konto akcjonariusza widniejące w Rejestrze Akcjonariuszy. W przypadku zmiany konta bankowego prosimy o zgłoszenie tego faktu w siedzibie Spółki.
 5. Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwot pobranego zryczałtowanego podatku.

Zarząd PHT „SUPON” S.A.