Sektor lądowy

scroll
Sprzęt gaśniczy i ratunkowyZautomatyzowane systemy przeciwpożarowe i ostrzegawczeSystemy gaszenia pożarówAudyty i doradztwo przeciwpożarowe
Sprzęt gaśniczy i ratunkowy

Sprzęt gaśniczy i ratunkowy

Oferujemy pełną, autoryzowaną konserwację sprzętu p.poż. producentów krajowych ze złomowaniem i utylizacją włącznie. Gwarantujemy najwyższą jakość usług i atrakcyjne ceny. Dojeżdżamy do Państwa.

Oferujemy:

Podręczny sprzęt gaśniczy

 • serwis i remonty gaśnic proszkowych, śniegowych, pianowych, wodnych mgłowych
 • legalizacje zbiorników i butli pod nadzorem UDT, WDT, TDT i towarzystw morskich
 • własna stacja napełniania CO2
 • przygotowanie budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną (PSP), dobór gaśnic i oznakowanie obiektów zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego (IBP)

 

Podręczny sprzęt ratowniczy - badanie, atestacja i serwis

 • aparatów oddechowych i ucieczkowych
 • ubrań gazoszczelnych i ubrań ochrony przeciwchemicznej oraz kombinezonów zanurzeniowych
 • resuscytatorów, reduktorów tlenu i zestawów ratownictwa medycznego typu PSP R1, R2
 • osobistych detektorów obecności gazów (tlenku węgla, tlenu, dwutlenku węgla i innych)

 

Instalacje hydrantowe wewnętrzne oraz zewnętrzne

 • projekty i wykonanie instalacji hydrantowych
 • przeglądy, konserwacja, naprawy (w tym wymiana, hydrantów, zasuw i zaworów hydrantowych)
 • badania ciśnienia i wydajności hydrantów oraz badanie węży hydrantowych

Zapraszamy do kontaktu

PHT SUPON S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE

Adres siedziby głównej

Straszyn 83-010
ul. Spacerowa 1

E-mail glówny

biuro@supon.gda.pl

Pełny kontakt
Social media:

Napisz do nas