Sektor morski

scroll
Sprzęt gaśniczy i ratunkowyInżynieria statkowaŚrodki chemiczne i gazyPolski Bank Halonu
Sprzęt gaśniczy i ratunkowy

Sprzęt gaśniczy i ratunkowy

Oferujemy szeroką gamę produktów i usług, dzięki którym zapewnimy bezpieczeństwo przeciwpożarowe każdej jednostki pływającej. Przygotowujemy indywidualne oferty prób obciążeniowych, prac serwisowych oraz naprawczych. Możemy je realizować w ramach pojedynczego zlecenia lub umowy o stałej współpracy.

Oferujemy:

Sprzęt i usługi związane z gaszeniem pożarów na morzu

 • konserwację i renowację instalacji CO2, halonowych, proszkowych, pianowych, NOVEC, FM200, stałych instalacji wykrywania gazu oraz instalacji AC/OX
 • przeglądy, próby hydrauliczne, napełnianie gaśnic i gaśnic przewoźnych
 • instalacje wykrywania dymu oraz system sygnalizacji pożaru
 • kalibrowanie UTI, przeglądy wykrywaczy gazu
 • sprzęt FFE i LSA z aprobatami SOLAS/MED

 

Sprzęt i usługi związane z ratownictwem morskim

 • przeglądy aparatów oddechowych i ucieczkowych
 • skafandry zanurzeniowe
 • ubrania ochrony przeciwchemicznej i ubrania gazoszczelne
 • przeglądy kamizelek ratunkowych, nadmuchiwanych kamizelek ratunkowych oraz wyposażenia strażackiego
 • łodzie ratunkowe, tratwy ratunkowe, żurawiki oraz ich przeglądy

 

Profesjonalne próby obciążeniowe

 • próby statyczne i dynamiczne z użyciem worków wodnych o różnej masie
 • kompleksowy system do badań wszelkiego rodzaju urządzeń dźwigowych i konstrukcji przenoszących obciążenia z możliwością stopniowego zwiększania obciążenia oraz jego równomiernym rozłożeniem

Zapraszamy do kontaktu

PHT SUPON S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE

Adres siedziby głównej

Straszyn 83-010
ul. Spacerowa 1

E-mail glówny

biuro@supon.gda.pl

Pełny kontakt
Social media:

Napisz do nas