Sektor lądowy

scroll
Sprzęt gaśniczy i ratunkowyZautomatyzowane systemy przeciwpożarowe i ostrzegawczeSystemy gaszenia pożarówAudyty i doradztwo przeciwpożarowe
Systemy gaszenia pożarów

Systemy gaszenia pożarów

Specjalizujemy się w planowaniu i doborze stałych urządzeń gaśniczych (SUG) zapewniających wykrycie, sygnalizację pożaru oraz natychmiastowe podjęcie akcji gaśniczej w obiektach różnego rodzaju (na przykład: serwerowniach, szpitalach, archiwach, obiektach muzealnych innych).

 

Wykonujemy projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz innymi wymaganymi przez Prawo Budowlane dokumentami.

Oferujemy:

Stałe systemy gaśnicze

  • wodne - hydrantowe, tryskaczowe, zraszacze, mgła wodna
  • wodno - pianowe
  • gazowe - gazy obojętne, chlorowcopochodne węglowodorów, dwutlenek węgla (w tym: NOVEC 1230, FM-200® i FE-36TM oraz inne)
  • aerozolowe
  • proszkowe
  • zapewniamy certyfikowaną obsługę F-gazów w SUG

Zapraszamy do kontaktu

PHT SUPON S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE

Adres siedziby głównej

Straszyn 83-010
ul. Spacerowa 1

E-mail glówny

biuro@supon.gda.pl

Pełny kontakt
Social media:

Napisz do nas