Jak działają systemy oddymiania grawitacyjnego?

29.09.2021

Pożar jest zawsze poważnym zagrożeniem dla wszystkich osób przebywających w budynku. Wiąże się z powstawaniem bardzo wysokiej temperatury, pojawieniem się płomieni, a przede wszystkim ze sporą ilością dymu. To właśnie dym jest jednym z najgroźniejszych czynników występujących podczas pożaru, ponieważ zwykle dość szybko rozprzestrzenia się po budynku.

 

Sposobem walki z dymem, która jest niezbędna do szybkiej i sprawnej ewakuacji oraz podjęcia akcji gaśniczej, jest stosowanie systemów oddymiania grawitacyjnego. Sprawdźmy, w jaki sposób działają tego rodzaju rozwiązania i jaka jest ich skuteczność.

 

Dym a ewakuacja i gaszenie pożaru

 

Zadymienie jest wielką przeszkodą w prowadzeniu akcji ewakuacyjnej, ponieważ ogranicza widoczność i może prowadzić do poważnych zatruć, a nawet śmierci. W dymie powstającym podczas pożaru znajduje się tlenek węgla, który może powodować zaczadzenie. Jest w nim obecny także dwutlenek węgla, który często wypiera z pomieszczeń tlen i wywołuje kłopoty z oddychaniem. W dymie mogą się też znajdować uszkadzający śluzówki dwutlenek siarki oraz trujący cyjanowodór. Liczba substancji niebezpiecznych może być znacznie większa, gdy dojedzie do zapłonu różnych środków chemicznych, np. farb lub rozpuszczalników. Zagrożeniem jest również wysoka temperatura dymu, która może powodować poparzenia dróg oddechowych i skóry.

 

Budowa systemu oddymiania grawitacyjnego

 

System oddymiania grawitacyjnego wykorzystuje powstającą podczas pożaru różnicę ciśnień, za sprawą której ogrzane gazy unoszą się ku górze. W ramach systemu w budynku są montowane urządzenia, których zadaniem jest monitorowanie stanu powietrza i reagowanie na pojawienie się dymu. Czujki dymu po wykryciu pożaru przesyłają odpowiedni sygnał do centrali sterującej. Ta z kolei otwiera umieszczone w budynku klapy i okna oddymiające. Są one otwierane automatycznie, za pomocą siłowników. Klapy umieszcza się zazwyczaj w dachu, natomiast okna są usytuowane na wyższych kondygnacjach. W skład systemu wchodzą też okna i drzwi napowietrzające. Są one zwykle umieszczone niżej, tak by umożliwić przepływ powietrza i wydostawanie się dymu klapami i oknami. One również są sterowane automatycznie.

 

Głównym zadaniem systemu oddymiającego jest zapewnienie wentylacji, umożliwiającej sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej. System ten jest więc zwykle zaprojektowany w taki sposób, by przede wszystkim zabezpieczyć drogi ewakuacyjne.

Wróć do aktualności

Zapraszamy do kontaktu

PHT SUPON S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE

Adres siedziby głównej

Straszyn 83-010
ul. Spacerowa 1

E-mail glówny

biuro@supon.gda.pl

Pełny kontakt
Social media:

Napisz do nas